Kalkan Yönetim

Kalkan Yönetim, Profesyonel kadrosu ile birlikte Site yönetimi, Bina yönetimi, Apartman yönetimi ve residence yönetimi hizmetleri sunmaktadır.

Apartman Site Yönetimi

Profesyonel Bina Yönetimi

Profesyonel site ya da apartman yönetimi; amatör yöneticilerin aksine, doğru kararların alınması ve alınan kararların uygulanması noktasında ciddi bir takip sürecine girer. Site – apartman yönetim şirketi tarafından sağlanan bu hizmetin en temel gayesi genel yönetim ilkelerinin hayata geçirilmesidir. Profesyonel site yönetimi işbaşı yaptıktan sonra:

 • Apartman yönetmeliğine uygun kararlar alınmasını sağlar.
 • Alınan kararlardan sitede ya da binada yaşayanların avantaj sağlamasını ilke edinir.
 • Tüm daire sakinlerinin ortak yaşam kurallarına özen göstermesini garanti altına alır.
 • Site ya da apartman yönetiminin tutması gereken mali kayıtları profesyonel olarak tutar.
 • Bir yönetim yılı içerisindeki tüm faaliyetler rapor olarak sunulur. Gelecek yılın yönetim vizyonu da hazırlanır.
 • Sitenin ya da apartmanın temizliğinin, elektrik işlerinin, ısıtma süreçlerinin ve güvenliğinin sağlanması için gereken personel ihtiyacını hizmet sözleşmeleri aracılığı ile karşılar.

Profesyonel yönetim şirketlerinin en büyük avantajı, ortak yaşam kurallarının sağlanabilmesi için gereken bütçenin oluşturulması – toplanması – kullanılması ve raporlanması sürecini aktif olarak yönetebilmeleridir. Profesyonel apartman yönetimi şirketleri ile sözleşme imzalandıktan sonra:

 • Hazırlanan apartman – site bütçesi dahilinde aylık aidat tutarları profesyonel yönetim şirketi tarafından belirlenir ve sonrasında site sakinlerine sunulur.
 • Siteye dahil olan dairelerde ve dükkanlarda oturanların aidatlarının toplanmasından profesyonel site yönetimi şirketi sorumlu olur.
 • Hazırlanan ve sonrasında toplanan bütçe içerisinden bina temizlik giderleri, site güvenlik giderleri, ısınma altyapı giderleri ve sayılamayacak diğer giderler profesyonel yönetim şirketince karşılanır.
 • Oluşturan bütçeye katkı sunmayan yani aidatını ödemeyen site sakinlerinin hukuki olarak sorumluluklarını yerine getirmesinden de (dava – icra yolu ile) profesyonel site yönetim şirketi sorumlu olur.
 • Son aşamada ise, amatör site yönetiminin aksine yıllık değil aylık tablolar hazırlayarak bütçenin dinamik bir yapıda olmasını sağlar.

Apartman – bina yönetimlerini ya da site yönetimlerini en çok zorlayan husus kat maliklerinin aidat ödemeleri yapmamasıdır. Profesyonel site yönetim şirketleri bütçe dengesine önem verirler. Bütçe dengesinin sağlanması için de gereken tüm önlemleri alırlar. Kat maliklerinin ya da dükkan kiracılarının aidatlarını ödememeleri halinde ihtarname gönderilmesi gerekebilir.

İhtarnameye rağmen aidat ödemelerini yapmayanların ise avukat aracılığı ile takibe alınması gerekir. Profesyonel apartman yönetim şirketleri ya bünyelerinde avukat çalıştırırlar ya da birkaç avukatla anlaşarak süreci yürütürler. Avukat takibine rağmen aidatlarını ödemeyenlere icra takibi başlatılması da yine profesyonel site yöneticileri tarafından yapılmaktadır.

Bir sitenin ya da apartmanın tek hukuki işlemi aidatlara yönelik değildir. Belediyeden ya da diğer resmi kurumlardan gelen taleplerin de yerine getirilmesi ya da itiraz edilmesi hukuki kapsam dahilindedir. Profesyonel bina yöneticileri her türlü resmi süreçte maliklerin hakkını koruyacak şekilde apartman yönetmeliklerine uygun hareket ederek süreçleri gerçekleştirir.

Site ya da apartman yöneticiliğinin en göze çarpan yanı hizmetlerin profesyonel olarak yürütülmesidir. Binanın güvenlik işlerinin, temizlik işlerinin ya da site özelinde değişebilen diğer hizmetlerinin yönetimi profesyonel site yöneticileri tarafından koordine edilir. Personelin işe alınmasından, hizmet kalitesinin tutturulmasından ve gerekiyorsa yükseltilmesinden; yükseltilmesine yönelik eğitim verilmesinden profesyonel bina yönetim şirketleri sorumludur. Site yönetimi amatör olarak yapıldığında aksayan ya da hatır – gönül ilişkisine dönen süreçler, profesyonel site yöneticileri süreci devraldıktan sonra apartman yönetmeliğine uygun şekilde devam ettirilir.

 • Personellerin işe alınmasından, sözleşme yapılmasından ve işten çıkarılmasından profesyonel yönetim şirketleri sorumludur.
 • İzin periyotlarının ayarlanmasından, izinli personelin ikame edilmesinden, hizmetlerin izin süreleri boyunca aksatılmamasından profesyonel apartman yönetimi sorumludur.
 • Hukuki olarak SGK kaydı yapılmayan personel çalıştırılamayacağı için işe alınan personelin SGK kayıtlarının tutulmasından da profesyonel site yöneticisi sorumludur.

Profesyonel Apartman, Site, Residence Yönetimi

Kalkan Yönetim, Uzman kadrosu ile birlikte Profesyonel olarak apartman yönetimi, site yönetimi, residence yönetimi ve benzeri hizmetleri sizlere en uygun fiyatlarla en iyi şekilde sunmaktadır.

En Önemli Şey Zaman

Dünya değiştikçe çok katlı binalar ve iş merkezlerinin oluşması ile birlikte ortam yaşamda bir çok sorunu beraberinde getirmektedir. Zamanınızı yönetmek için harcamanıza gerek yok, Kalkan Yönetim uzman kadrosuyla sizlerin hizmetinde olacaktır.

Düşünmenize Gerek Kalmayacak

Yönetim hizmeti almanız durumunda binanıza, apartmanınıza, sigorta yaptırıp yaptırmadığınızın, defterlerinizin yıllık olarak noter tasdiki'nin yapılıp yapılmadığı ile ilgili uğraşmanıza gerek olmayacaktır.

Apartman Yönetiminin Profesyonel Olarak Yapılmasının Faydaları

İstanbul’un kentsel olarak dönüşümü apartman ve site yaşamını dayatmaktadır. Milyonlarca insanın aynı ortamda huzur içerisinde yaşayabilmesi de mikro yaşam alanlarının düzenlenmesi ile mümkündür. Mikro yaşam alanlarının yani apartmanların ve sitelerin düzenlenmesi amatör olarak yapılabilse de bu, oldukça fazla sorunun ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. İstanbul’da, İstanbul’un ilçelerinde onlarca yıldır var olan apartmanlar ya da siteler; yeni yapılmakta olan apartmanlar ve siteler profesyonel bina yöneticilerini talep etmektedir. Yönetim işlerinin profesyonel olarak uygun fiyatlara yapılması birçok avantajı beraberinde getirir:

 • Bir apartmanın ya da sitenin en büyük sorunu olan aidatların hesaplanması, toplanması, harcanması ve raporlanması süreçleri sorunsuz olarak işlemeye başlar.
 • Kat maliklerinin oyuyla seçilen ve daha önce hiç apartman yönetmemiş yöneticilerin başına hukuki sorunlar açabilecek defter kayıtları profesyonel yöneticiler tarafından yapılır.
 • Sitenin işler şekilde tutulması için gereken tüm personel, uzun süredir yönetim işleriyle ilgilenen; site yönetiminde çevresi olan ve profesyonel personel bulabilecek insanlar tarafından yapılır. Böylece amatör insanların ortak yaşam kültürüne zarar vermesinin önüne geçilir.
 • Belediyeler ve mühendisler odası tarafından gerçekleştirilen denetimlerden tam puan alınması ancak profesyonel yönetim şirketi sayesinde mümkündür.
 • Sitede yaşanabilecek her türlü sorunun en uygun fiyatlarla halledilebilmesi ancak profesyonel site yönetimi şirketleri sayesinde mümkündür. Bu hem yılların deneyiminden hem de aynı kişiye birden fazla iş verilebiliyor olmasından gelen bir avantajdır.
 • Her türlü afet durumuna tam olarak hazır olmak ancak profesyonel apartman yöneticileri sayesinde mümkündür.
 • Sonuç olarak; tüm hukuki süreçler de dahil olmak üzere ortak yaşam kültürünün yaşatılabilmesi, tecrübesizliğin ciddi zararlara mâl olmaması ancak profesyonel bir yönetim anlayışı ile mümkündür. Komşular arasındaki ilişkinin olabilecek en sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için en azından maddi konularda araya tampon konulması; hatır – gönül ilişkisinin tüm apartman sakinlerine zarar vermemesi gibi hususlar için de sitelerin, binaların – apartmanların profesyonel yönetim şirketlerince işletilmesi en akla yatan çözümdür.

Hemen Teklif Alın