Apartman Yönetimi

Kalkan Yönetim Apartman yönetimi şirketlerinin ücretleri değerlendirildiğinde En Uygun Apartman Yönetim Teklifinin verilmesini ilke olarak kabul etmekteyiz

Apartman yönetimi şirketlerinin ücretleri değerlendirildiğinde İstanbul ortalamasından biraz daha fazla olduğu görülmektedir. Bunun temel sebebi bölgedeki yapılaşmanın daha fazla iş yükü doğurmasıdır. Profesyonel yönetim şirketi, ilçelerdeki fiyat politikasını belirlerken benzer işlerden ve piyasanın genelinden yararlanır. Apartman yöntemini oldukça meşakkatli bir iş olarak değerlendirilebilir. Kat maliklerinin tamamıyla ayrı ayrı ilgilenmek apartman yöneticiliğinin en zorlu kısmıdır. Apartman yönetimi ile kat malikleri arasındaki uyum büyük oranda profesyonel apartman yöneticisinin inisiyatifinde şekillenmektedir. Profesyonel apartman yöneticiliği yapılırken nizami usullerden uzaklaşılmaması ve haksızlık olmaması için apartman yönetmeliği yol gösterici olarak alınır. Bu sayede Kat Malikleri Kanunu’nu delecek herhangi bir karar alınmasının önüne geçilir.

1. Kat maliklerinin ortak yaşam kültürlerinin korunmasından profesyonel yönetim firmaları sorumludur. Komşuların arasında maddi hususlardan çıkabilecek her türlü sürtüşmenin engellenmesi başlıca görevlerden birisidir. Özellikle aidat miktarları ve aidatların tahsili sürecinde yaşanan sıkıntılar profesyonel yönetim şirketlerinin özel ilgi alanıdır.

2. Bütçenin optimal şekilde hazırlanmasından, artış gösterebilecek maliyetlerin önceden tahmin edilip bütçenin ona göre planlanmasından ve en uygun bütçe planlamasını yapıp ona göre düşük aidat toplanmasından da profesyonel yönetim şirketinin muhasebe departmanı sorumludur. Ülkenin genel ekonomik durumuna uygun, ilgili ilçenin genel ekonomik seviyesini de gözeten aidatlar ancak profesyonel yöneticiler tarafından belirlenebilmektedir.

3. Bina dışının, apartman içinin ve apartman sorumluluğuna giren her alanın; bina içerisinde ise ortak kullanım alanlarının temizlenmesinden profesyonel apartman yönetiminin işe aldığı personel sorumludur. Temizlik maliyetleri, bina yönetiminin en büyük gider kalemlerinden birisidir. Bu giderler ancak profesyonel yöneticiler sayesinde azaltılabilmektedir.

4. Kat Malikleri Kanunu’na göre belirlenmiş yasal yükümlüklerin yerine getirilmesinden, denetim süreçlerinin başarı ile tamamlanmasından ve eğer tamamlanamıyor ise eksiklerin giderilmesinden de profesyonel apartman yönetimi firması sorumludur.

Ülkemizde apartman kültürü oldukça uzun senelerdir olsa da apartman yönetiminin profesyonel bir şirkete verilmesi yeni gelişen bir sektördür. İstanbul, Ankara ve İzmir merkezli olarak gelişen bu sektör; yönetim maliyetlerinin azaltılması noktasında ciddi avantajlar sunduğu için yavaş yavaş tüm şehirlere yayılmaktadır. Özellikle İstanbul’un birçok ilçesinde profesyonel apartman yönetimi firmaları etkinlik göstermektedir. Profesyonel apartman yöneticilerinin verdiği kararların derin bir tecrübeye dayanıyor olması, karar verilen maliyet unsurunun minimize edilmesinde ciddi avantajlar sunar. Profesyonel apartman yönetim şirketlerinin içlerinde barındırdıkları teknik servis elemanlarının çok daha ucuza iş yapıyor olması, piyasanın genel seyrinden çok uzak fiyatlamaların ortaya çıkmasını sağlar. Bu düşük fiyatlama politikasının bir sonucu olarak ise kat maliklerinden alınan aidatlarda ciddi düşmeler görülür.

Sonuç olarak; güvenli, doğal afetlere hazır, huzurla yaşanabilecek; bahçe bakım işlerinin, havuz bakım işlerinin, elektrik tesisatı ile ilgili işlerinin, sıhhi tesisat işlerinin, muhasebe kayıtlarının ve hukuki danışmanlığının başarı ile sürdürüldüğü kendi kendine yetebilen yaşam alanları kurabilmenin ve sürdürebilmenin yolu profesyonel yönetim şirketlerinden geçmektedir. Ülkemizdeki genel kanının aksine hatır – gönül ilişkilerinden dolayı tüm kat maliklerinin zarar görmesine sebep olan yönetim anlayışı terk edilmelidir. Aidatını ödemeyen kat maliklerinin bütün bir kış boyunca tüm binanın kaloriferlerinin sönmesine sebep olduğu amatör yönetim anlayışı oldukça tehlikelidir. Bu tehlikeli durumun önüne geçerek hatır – gönül ilişkisini sonlandırmak; Kat Malikleri Kanunu’nun gerektirdiği yönetim anlayışını sergileyebilmek ancak ve ancak bu konuya uzmanca yaklaşabilecek yöneticilerin işidir. Apartman Yönetim hizmetleri sunmaktadır. Profesyonel yönetim hizmeti almak için bizi arayabilirsiniz.

Fiyat teklifi için +90555 967 15 93 - 0216370 59 73

Apartman, apartman yönetimi, apartman yöneticiliği, apartman yönetim şirketleri, apartman yönetim şirketleri ücretleri, apartman yönetim şirketleri ücretleri, apartman yönetimi, apartman yönetimini şirkete vermek apartman yönetmeliği, Bina Yönetim Sistemi, Bina yönetimi ve temizlik, apartman yönetimi, en uygun aidatlar ile yönetim, En uygun apartman yönetimi, en uygun bütçe planlaması yapılıp düşük aidatlara yönetim, En Uygun Apartman Yönetimi, En uygun yönetim firması fiyatları, iş merkezi profesyonel yönetim firması, iş merkezi yönetimi, iş merkezi yönetim firması, Kaliteli uygun fiyat yönetim firması, Kurumsal yönetim firması, profesyonel apartman yöneticiliği, Profesyonel Apartman Yöneticiliği Fiyatları Ne Civardadır, profesyonel apartman yönetimi