Hakkımızda

Kalkan Yönetim, İstanbul merkezli hizmet veren profesyonel yönetim firmasıdır. Profesyonel site – apartman yönetim hizmeti almak isteyenlere en uygun fiyatların verilmesini ilke olarak kabul etmektedir. Apartman, bina ya da sitelerin muhasebe kayıtlarının tutulması; kayıtların hukuki olarak savunulması, bütçe dengesinin sağlanması noktasında harcamalar ile gelirler arasında denge kurulması; personel alımı ve personelin her türlü özlük hakkının yönetilmesi noktasında İstanbul genelinde ve spesifik olarak ilçelerinde hizmet vermektedir.

Kalkan Yönetim, çok uzun süreler boyunca edindiği tecrübeler ışığında herhangi bir binada ya da sitede ortaya çıkabilecek problemleri önceden kestirmekte; ortaya çıkabilecek bu sorunlara yönelik çözümleri ve çözüm ekiplerini de bünyesinde barındırmaktadır. Kalkan Yönetim’in temel amacı, profesyonel olarak hizmet verdiği binaların, apartmanların ya da sitelerin maliklerinin haklarının korunmasıdır. Bu amaçla da her türlü hukuki süreç güncel olarak takip edilmektedir. Kat Malikleri Kanunu’nun gerektirdiği her türlü hizmet Kalkan Yönetim tarafından verilmektedir.

Kalkan Yönetim, İstanbul’da ve İstanbul’un ilçelerinde hizmet verdiği alanlarda ortak yaşam kültürünü belirleyici bir unsur olarak görmektedir. Kat malikleri arasında ya da kat maliklerine karşı sorun çıkarabilecek her türlü alanda hakların korunmasından sorumludur. Aylık ve yıllık bütçelerin oluşturulması, aidatların toplanması, harcamaların yapılması ve tüm bunların raporlanması noktasında hatır – gönül ilişkisini ortadan kaldırarak profesyonel bir tarz benimsemesi daha en baştan birçok problemi ortadan kaldırmaktadır.

İstanbul gibi oldukça kalabalık bir şehirde insanların en azından yaşadıkları alanlarda kendilerini huzurlu hissetmeleri için çalışan Kalkan Yönetim, hizmet verdiği tüm binalarda kendini kat maliklerinin kafasındaki stres unsurlarını ortadan kaldırmakla yükümlü hissetmektedir. İnsanların iş ve şehir yaşamı içerisinde yaşadığı stresi, aidat gibi ufak problemler yüzünden evlerinde de yaşamamaları için çabalamaktadır.

İstanbul’un kentsel olarak dönüşümü sırasında ortaya çıkan hukuki problemlerin çözülmesi, kat maliklerinin diğer kat malikleri ile yaşadıkları sorunların hukuki zeminde anlaşmalı olarak çözülebilmesi, aidat ödemeyen kat maliklerinin hukuki olarak takip edilmesi, büyükşehir ya da ilçe belediyeleri ile olan hukuki uyuşmazlıkların takip edilmesi, personel ihtiyaçlarının profesyonel olarak giderilmesi gibi hizmetleri Kalkan Yönetim bünyesinde profesyonel olarak almak mümkündür.

Kalkan Yönetim yalnızca meskun mahallerdeki binaların yönetimini üstlenmekle kalmaz; işyerlerinin ve iş merkezlerinin yönetimini de yapmaktadır. Çok daha çetrefilli ve dönüşümlü olabilen bu alan, profesyonel hizmetlere daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Temizlik, güvenlik ve düzen konularında ihtiyaç duyulan personele ulaşma noktasında profesyonel bağlantılarını kullanan Kalkan Yönetim, İstanbul genelinde birçok iş merkezinin de profesyonel olarak yönetilmesinden sorumludur. İşyerlerinin, iş komplekslerinin ve hanların yönetilmesi noktasında bünyesinde barındırdığı profesyonel yöneticiler, çağın gereklerine tam uyum sağlamak amacıyla sürekli olarak kendilerini yenilemekte ve geliştirmektedir. Kalkan Yönetim mevcut personelini en güncel bilgilerle donatmak noktasında özel çaba harcamaktadır. Yönetim maliyetlerinin optimize edilmesi noktasında bünyesinde barındırdığı profesyonel muhasebecilerle çalışmaktadır.